Materialspecifikationer / Downloads

Här har vi samlat materialspecifikationer för våra huvudkanaler. Ladda ner, läs och njut.
Är det ändå något du saknar, så är det bara att du hör av dig till: annons@metro.se eller ring vår traffic-avdelning på 08-402 99 70

Bokning

Textsida

Bokning av färdigt material ska ske senast kl. 12.00 två arbetsdagar före införingsdag.
Annons som ska produceras av Metro ska bokas senast kl. 12.00 fem arbetsdagar före införingsdag.

Rubriksida

Bokning av färdigt material ska ske senast kl. 12.00 två arbetsdagar före införingsdag.
Annons som ska produceras av Metro ska bokas senast kl. 12.00 fem arbetsdagar före införingsdag.

Kontakta oss:

Stockholm08-402 99 00

Göteborg031-743 81 00

Kontakt Stockholm:

Plats/Utbildning08-402 99 60

Kontakt Göteborg:

Kontakt Skåne:

Leveransinformation

Guidelines till skapande av bild-banners
Det finns inga särskilda krav på banners av bildfiler JPG och PNG. För GIF är rekommenderad animationstid 30 sekunder. Dimension och maxvikt bör ej överskridas.

Leverans av färdigt material

Print
Webb: metro.se/annons
Mail: annons@metro.se

Digitalt
Mail: adoperations@metro.se

Leverans av material för produktion – print & digitalt
Material i form av manus, bilder och dylikt för produktion av annonser ska mejlas till: inhouse@metro.se

Viktig information angående print

Kundens ansvar
Att annons är producerad så att den överensstämmer med standarden för Svensk Dagspress så kallad TU-standard. Läs mer på www.dagspress.se
Färdigt material ska vara Metro tillhanda två arbetsdagar före införandedagen.

Storlek
Annonsen skall vara producerad i samma format som den bokade annonsytan, utan passmärken.

Filformat
Vi tar endast emot färdigt material i PDF-format. Dokument får bara innehålla en annons. PDF-filer ska ej komprimeras. Osäker om du har rätt färg eller hur man gör en pdf? – besök www.dagspress.se

Material till Stick-On
Leverans av färdigt digitalt material mejlas till: annons@metro.se
Färdigt original i PDF-format ska vara Metro tillhanda senast 14 arbetsdagar före utgivningsdag.

Viktigt angående HTML5 material
Metro hostar inte råmaterialet till HTML5-banners, dvs. bildfiler, CSS-filer etc. Banners hostas på annat håll och kund ombedes leverera ett tredje- partsscript till Metro. Både standardformat och expanderande banners går att köra med tredjepartsscript i vilka det ligger HTML5-material. Vi rekommenderar inte att köra HTML material som levereras genom en Iframe. Komplexiteten av bilder, gradienter, långsamma animeringar och detaljerade rörliga element kan påverka antalet beräkningar användarens processor måste utföra för varje frame.

Rekommendation:
– Använd färre animationer baserade på matematiska beräkningar i Action Script.
– Ta bort onödiga keyframes från animationen och använd Tweenfunktionen istället för ”frameforframe” animation.
– Sänk frameraten, d.v.s. antal bildrutor per sekund.
– Minimera användningen av gradienter, transparens, masker och animeringar.
– Bildobjekt som används mer än en gång i filmen bör omvandlas till symboler. Symboler sparas i filen en gång och används igen senare.
Det kan minska filstorleken och CPUan vändning.
– Begränsa förändringar mellan varje keyframe.
– Minimera informationen som lagras i de första framesen. Lägg om möjligt tung logik senare i filmen.
– Funktioner som aktiveras av användaren är att föredra, till exempel vid mouse over flyger.
– Undvik onödiga timerfunktioner och loopar. De är de största problemen när det gäller CPUanvändning.
– Solida linjer kräver mindre minne än prickade/ streckade linjer eller penselverktyget.
– Gruppera objektet och gör gemensamma anrop till hela gruppen.
– Minimera antalet typsnitt.
– Använd vektorgrafik istället för pixelgrafik.
– Optimera vektorgrafik. Välj Modify Smooth, Straighten eller Optimize för att dra ner antalet vektorpunkter.

Skicka skriptet till adoperations@metro.se i god tid innan start för att testköra formatet.

Bygga material polite (ex. Streama video, högupplösta bilder m.m.)
Vid tunga resurser som ska laddas in på en banner såsom video, högupplösta bilder och dylikt vill vi att ni bygger ert material polite så att dessa tyngre vikter laddas in efter sajten, d.v.s. after onload. Observera att vår maxvikt på formatet (som ni finner ovan) är den vikt som föredras att laddas in initialt och prior to onload, resterande vikt ska laddas in sekundärt. Definitionen av att bygga polite betyder att den tyngre filen alltså laddas in after onload och då tar hänsyn till uppladdningen av sajten.

– Desktop + tablet: Initial tag load vikt får uppstiga till 200 kB, after onload vikt får uppgå till 1000 kB.
– Mobilt: Initial tag load vikt får uppstiga till 150 kB, after onload vikt får uppgå till 500 kB.

Vi har satt gräns/marker vid 4,5 sekunder och därefter kan den tyngre vikten laddas in, efter marker är maxvikt upp till 500-1000 kB ok. Detta för att vi vill undvika att material kan påverkar sajten till att ladda långsamt.

Video i annonser desktop
Dimension: 980×240 eller 250×800
Maxvikt SWF: 200 kB för 980×240, 200 kB för 250×800
Format: SWF länkad till FLV
Framerate: 24 fps
Codec: ON2 VP6, eller H263
Ljud: Endast tillåtet vid användarinteraktion (klick/mouse-over)
Maxvikt FLV: 500 kB Preroll (video) Preroll är annons i samband med webbtv/video. Möjligheten finns att köra pre- och postrolls, alltså innan samt efter själva video content. Vi kan komma att köra 2 annonsörer om Ni har restriktioner gällande detta meddela oss.
Filformat: MOV, MP4, MPG, WMV eller AVI (inte FLV)
Film kvalitet: SD
Datarate: 2,95 Mbit/s
Framerate: 25
Maxvikt: 5 MB
Format: 16:9
Filmlängd: max 15 sekunder
Upplösning: Minst 640×360 (16:9)
OBS: Inga brevlådor. Inga svarta start – och slutbilder

Video i annonser mobilt
Dimension: 320×320
Bannerformat: jpeg, gif eller png
Det måste finnas utrymme för videon in bannern, menat att det måste vara en ”frame” för vår möjlighet att implementera bannern. Maxvikt: 1 MB
Filformat: mp4 och/eller WEBM
Filmlängd: 10 sekunder
Ljud: Endast tillåtet vid användarinteraktion (klick/mouse-over)