Nyheter

Metros papperstidning är tillbaka – pånyttfödd i ett modernare format

Den nya tidningen ges ut en gång i veckan, har ett mindre smidigare format, högre papperskvalitet och kommer direkt hem i brevlådan till läsarna.

– Jag är oerhört stolt över redaktionen som snabbt ställt om produktionen och nu gör en högkvalitativ helgtidning med läsning som räcker i flera dagar. Det är en unik svensk tidningssatsning, säger Thomas Eriksson, publisher och ansvarig utgivare för Metro.

Nya Metro distribueras initialt i utvalda delar i Stockholm. Successivt kommer en större upplaga att tryckas och distributionen utökas med nya områden.

Den första tidningen bjuder på angelägen samhällsjournalistik, intervjuer, kolumnister som Emilie Ebbis Roslund och Magnus Betnér, Viralgranskaren, de senaste trenderna från Metro Mode, Nöje, Hälsa och mycket annat.

Tidningens nya form har tagits fram av Fredrik Tideman, Niklas Wennergren och John Bark.

– Som trogen Metroläsare kommer man att känna igen sig, men vi hoppas förstås att nå helt nya målgrupper. Vi kommer löpande att utveckla och förbättra tidningens innehåll, säger Thomas Eriksson.

Det första numret innehåller annonser från lokala, nationella och internationella kunder. 

Metro Media House AB ingår i Custos koncernen och är ett innovativt mediehus, med ett antal digitala kanaler.

Tidnings Aktiebolaget Metro beviljas företagsrekonstruktion

Stockholm 2019-04-03

Stockholms tingsrätt har beviljat Tidnings Aktiebolaget Metros ansökan om företagsrekonstruktion. Bolaget har ställt in betalningarna och ambitionen är att rekonstruktionen ska vara färdig under sommaren 2019. Syftet är att säkra den journalistiska verksamheten, personalens löner samt bolagets framtida drift.

Tidnings Aktiebolaget Metro är ett helägt dotterbolag till Metro Media House AB som inträdde i rekonstruktion den 29 mars 2019. Trots att de bägge bolagens rekonstruktioner är separata ärenden i formellt hänseende kommer de att hanteras som en helhet med anledning av att bolagen är integrerade både funktionellt och affärsmässigt. Detta kommer att effektivisera rekonstruktionsarbetet avsevärt.

Bakgrunden till koncernens rekonstruktion är de senaste årens minskade intäkter från annonsförsäljning, samt att Metros verkliga ekonomiska situation och behov av avsättningar till omstruktureringskostnader doldes av säljaren Kinnevik inför Metros försäljning till Custos AB.

Metro Media House har sedan tidigare påbörjat ett omställningsarbete för att se till att bolaget når lönsamhet igen. Bland annat har Metro- och Custos-koncernen genomfört stora investeringar i nya digitala plattformar samt slutit nya strategiska kundavtal med e-handelsföretag runt om i Europa.

Vi tror stenhårt på Metro och planerar för nya journalistiska produkter som bygger på både nya och etablerade affärsmodeller. Vi kommer se till att Metro blir lönsamt så fort som möjligt så att vi kan fortsätta att bygga inför framtiden, säger Christen Ager-Hanssen, ägare och VD för Metro Media House AB.

Under rekonstruktionen kommer koncernen få tid att fokusera på kostnadsbesparingar och omställningsåtgärder. Det är nödvändigt att även Tidnings Aktiebolaget Metro AB får ett andrum när moderbolaget gått i rekonstruktion.

– Det är helt naturligt att båda bolagen som är knutna till Metro genomför en företagsrekonstruktion. Anledningen till att denna ansökan kom in senare är mest av formell natur. Att båda bolagen genomgår en rekonstruktion ger en ömsesidig positiv effekt. Detta ökar chanserna för en lyckad långsiktig omställning, något som gynnar samtliga inblandade så väl fordringsägare som anställda, säger Marcus Wenner på Svensk Företagsrekonstruktion, som bistår tidnings Metro Media House i processen.

Borgenärssammanträde är planerat till den 24 april 2019.

För mer information, vänligen kontakta:

Marcus Wenner, jurist, Svensk Företagsrekonstruktion AB

T: +46 708 27 41 61 E: marcus.wenner@svenskrekonstruktion.se

Christen Ager-Hanssen, VD, Tidnings Aktiebolaget Metro AB och VD, Aktiebolaget Custos samt VD, Metro Media House AB

T: +46 704 22 99 00 E:

cah@custosgroup.com

Fakta: Det här är en företagsrekonstruktion

En företagsrekonstruktion är en process som syftar till att ett företag ska återfå lönsamhet och undvika en konkurs. Under processens gång finns det regler som skyddar bolaget från avtalsbrott, vilket säkrar den fortsatta driften av verksamheten. Endast ett företag som har en god affärsidé och tillräckliga möjligheter att lyckas tillåts genomföra en företagsrekonstruktion och det är tingsrätten som fattar beslut om att starta och avsluta en företagsrekonstruktion. Mer information finns på www.svenskrekonstruktion.se.

Metro Media House AB ingår i Custos koncernen och är ett innovativt mediehus, med ett antal digitala kanaler.

Metro Media House AB beviljas företagsrekonstruktion: ”Finns tydlig plan”

Stockholms Tingsrätt har beviljat Metro Media House AB:s ansökan om företagsrekonstruktion. Metro Media House AB har ställt in betalningarna och ambitionen är att rekonstruktionen ska vara färdig under sommaren 2019. Syftet är att säkra den journalistiska verksamheten, personalens löner samt bolagets framtida drift.

Bakgrunden till rekonstruktionsansökan är de senaste årens minskade intäkter från annonsförsäljning, samt att Metros verkliga ekonomiska situation och behov av avsättningar till omstruktureringskostnader (beräknade av Kinnevik koncernen till 200 miljoner kronor) blev kända. Dessa var medvetet dolda av Kinnevik och Metros tidigare VD Leif Eliasson när Aktiebolaget Custos köpte Metro från Kinnevik i början av 2017. Budget och prognos som lämnades av säljaren inför köpet, ett positivt resultat om 10 miljoner kronor, avvek med 60 miljoner kronor från det kända behovet av budgetjustering som var en förlust om 50 miljoner kronor. Till stor del berodde den stora skillnaden på en kortsiktig lönsamhetsstrategi under slutet av år 2016 som förbättrade årsresultatet 2016, men som underminerade möjligheterna att kunna driva en lönsam verksamhet en lång period efter densamma.

Metro Media House har sedan tidigare påbörjat ett omställningsarbete för att se till att bolaget når lönsamhet igen. Bland annat har Metro- och Custos-koncernen genomfört stora investeringar i nya digitala plattformar samt slutit nya strategiska kundavtal med e-handelsföretag runt om i Europa. 

I vår nya plan finns utgivning av en hemdistribuerad veckotidning, en omfattande digital satsning samt en ny affärsmodell som ska täcka upp för den traditionella annonsaffären, säger Christen Ager-Hanssen, ägare och VD för Metro Media House AB.

Under rekonstruktionen kommer bolaget få tid att fokusera på kostnadsbesparingar och omställningsåtgärder. I planen ingår exempelvis att bolaget ska byta till en mer ändamålsenlig lokal. Dessutom kommer Metro som varumärke att knytas närmare Custos-koncernens övriga verksamhet för att skapa synergieffekter.

– Det finns en tydlig plan och en stark ägare med en hög ambition i Metro och dess framtid. Om de berörda parterna i processen är beredda att dra sitt strå till stacken så kommer företagsrekonstruktionen kunna bli klar relativt snabbt, säger Marcus Wenner på Svensk Företagsrekonstruktion, som bistår Metro Media House i processen.

Borgenärssammanträde är planerat till den 15 april 2019.

För mer information, vänligen kontakta:

Marcus Wenner, jurist, Svensk Företagsrekonstruktion AB

T: +46 708 27 41 61 E: marcus.wenner@svenskrekonstruktion.se

Christen Ager-Hanssen, VD, Metro Media House AB och VD, Aktiebolaget Custos

T: +46 704 22 99 00 E: cah@custosgroup.com

Fakta: Det här är en företagsrekonstruktion

En företagsrekonstruktion är en process som syftar till att ett företag ska återfå lönsamhet och undvika en konkurs. Under processens gång finns det regler som skyddar bolaget från avtalsbrott, vilket säkrar den fortsatta driften av verksamheten. Endast ett företag som har en god affärsidé och tillräckliga möjligheter att lyckas tillåts genomföra en företagsrekonstruktion och det är tingsrätten som fattar beslut om att starta och avsluta en företagsrekonstruktion. Mer information finns på www.svenskrekonstruktion.se.

Metro Media House AB ingår i Custos koncernen och är ett innovativt mediehus med ett antal digitala kanaler samt tidningen Metro.

​METRO UPPMÄRKSAMMAS I INTERNATIONELL DESIGNTÄVLING

För andra året i rad prisas Metro i designtävlingen Best of news design, bland annat för flera förstasidor.

Tidningar från hela världen tävlar årligen i designtävlingen Best of news design. I årets tävling får Metro utmärkelsen Award of excellence för tre bidrag.

Det är ett sportuppslag och två stycken förstasidor som uppmärksammas av juryn i. En av förstasidorna handlar om en debattartikel om psykisk ohälsa. På ettan bildar nästan 1 000 avfotade piller meningen “En miljon svenskar äter antidepressiva mediciner”.

– Idén kom från debattchef Soraya Hashim och printredaktör Niklas Wennergren stod för utformningen – inklusive att limma nästan 1000 piller på ett svart papper. Ett kreativt grepp som det är kul att juryn uppmärksammar, säger Fredrik Tideman, printchef på Metro.

Det är organisationen Society for news design som arrangerar den internationella tävlingen i nyhetsdesign. Förra året tilldelades Metro en Award of excellence i kategorin redesign, efter en omgörning av hela tidningens utformning.

– På Metro lever kreativiteten! Vår redaktion är oerhörd hängiven och talangfull, vilket alla återkommande priser är ett starkt bevis på, säger Thomas Eriksson, publisher på Metro.

Metro var en av tre svenska tidningar som uppmärksammades i årets Best of news design, även Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet vann priser.

Metro Media House är i dag ett av Sveriges största och mest innovativa mediehus, med Sveriges överlägset största dagstidning, livsstilsplattformen MetroMode, jobbsökarsajten MetroJobb och Studentkortet, med över en halv miljon aktiva studenter.

Metro Esport Update – senaste nyheterna från esporten!

Update är ett nytt esportformat från Metro esport som ger publiken snabba, relevanta och roliga nyheter från hela världen. Innehållet har fokus på Counter Strike, League of Legends och Dota. Utöver nyheter, ger Update dig korta rapporter och intervjuer från spelare och profiler från hela världen. Redaktör för Update är Metros egna esportguru, Erik Glanell.

– Vi vill fylla ett hål som finns i rapporteringen kring esporten. Något som är proffsigt och som kan ge även de som inte hänger med i esportens varje rörelse en chans att få koll på läget. Det har jag saknat och nu finns det här i form av Metro Esport Update, säger Metro Esports Erik Glanell.

Se premiäravsnittet här > https://www.metro.se/artikel/metro-esport-update-ger-dig-senaste-nytt-fr%C3%A5n-esporten

Metro Media House är i dag ett av Sveriges största och mest innovativa mediehus, med Sveriges överlägset största dagstidning, livsstilsplattformen MetroMode, jobbsökarsajten MetroJobb och Studentkortet, med över en halv miljon aktiva studenter.

Pionjärer vinner pris på Källkritikens dag

För tredje året i rad delas priset Det gyllene förstoringsglaset ut på Källkritikens dag och i år är vinnarna riktiga källkritikveteraner: Anette Holmqvist, som står bakom ”Kolla källan” och Peter Olausson, som ligger bakom boken och sajten Faktoider.

Det gyllene förstoringsglaset är ett pris som delas ut av Metros Viralgranskaren och Internetstiftelsen för att främja de som gjort enastående insatser för källkritik och att lyfta fram fakta i första rummet. De båda vinnarna kommer att få ta emot priset av kulturminister Amanda Lind på scen på Källkritikens dag på ABF-huset i Stockholm 13 mars.

Juryns motivering, Peter Olausson: “För honom är inget ämnesområde för stort för att ta sig an, ingen detalj för liten för att rymma en intressant historia, och ingen felaktig uppfattning för helig för att granska. Som en av den svenska faktagranskningens nätpionjärer har han inspirerat och ifrågasatt sedan långt innan någon hörde ordet ”viralgranska”, och vi hoppas han fortsätter länge än.”

Juryns motivering, Anette Holmqvist: “Det gyllene förstoringsglaset tilldelas Skolverkets tjänst Kolla Källan och dess trotjänare Anette Holmqvist som oförtröttligt varit ett stöd för skolans arbete kring att förstå källkritik i en digital kontext. Kolla källan är och har varit en pedagogisk plattform sedan 1999 som genom sina resurser etablerat en vedertagen modell för källkritisk granskning. Genom sitt arbete har Anette och Skolverket skapat verktyg som stöttat skolbibliotekarier, lärare och pedagoger i deras uppdrag att ge elever en gedigen digital kompetens och en metod för att förstå källkritik i en digital vardag.”

Källkritikens dag instiftades 2017 av Metros Viralgranskaren och uppmärksammas runt om i landet.

– De flesta tänker att de är källkritiska, men det är mest när vi är vaksamma och på tå som vi verkligen är det. När vi slappnar av går vi på mer än vi tror. Det källkritiska tänkandet måste vara med oss hela tiden när vi är på nätet, säger Åsa Larsson, en av grundarna av Viralgranskaren.

För mer information om Viralgranskaren: https://www.metro.se/artikel/om-viralgranskaren

För mer information om Källkritikens dag och schema:https://www.facebook.com/events/2351062941790770/

Mer info om Internetstiftelsen: https://internetstiftelsen.se/om-oss/det-har-ar-internetstiftelsen/

För frågor om priset, kontakta:
Åsa Larsson, Viralgranskaren
0707484846
asa.larsson@metro.se

Jannike Tillå, Internetstiftelsen
0720032991
jannike.tilla@internetstiftelsen.se

Om du är press och vill komma på Källkritikens dag, kontakta:
Carina Vedin, Metro Media House
0704229937
carina.vedin@metro.se

Metro Media House är i dag ett av Sveriges största och mest innovativa mediehus, med Sveriges överlägset största dagstidning, livsstilsplattformen MetroMode, jobbsökarsajten MetroJobb och Studentkortet, med över en halv miljon aktiva studenter.

Pionjärer vinner pris på Källkritikens dag

För tredje året i rad delas priset Det gyllene förstoringsglaset ut på Källkritikens dag och i år är vinnarna riktiga källkritikveteraner: Anette Holmqvist, som står bakom ”Kolla källan” och Peter Olausson, som ligger bakom boken och sajten Faktoider.

Det gyllene förstoringsglaset är ett pris som delas ut av Metros Viralgranskaren och Internetstiftelsen för att främja de som gjort enastående insatser för källkritik och att lyfta fram fakta i första rummet. De båda vinnarna kommer att få ta emot priset av kulturminister Amanda Lind på scen på Källkritikens dag på ABF-huset i Stockholm 13 mars.

Juryns motivering, Peter Olausson: “För honom är inget ämnesområde för stort för att ta sig an, ingen detalj för liten för att rymma en intressant historia, och ingen felaktig uppfattning för helig för att granska. Som en av den svenska faktagranskningens nätpionjärer har han inspirerat och ifrågasatt sedan långt innan någon hörde ordet ”viralgranska”, och vi hoppas han fortsätter länge än.”

Juryns motivering, Anette Holmqvist: “Det gyllene förstoringsglaset tilldelas Skolverkets tjänst Kolla Källan och dess trotjänare Anette Holmqvist som oförtröttligt varit ett stöd för skolans arbete kring att förstå källkritik i en digital kontext. Kolla källan är och har varit en pedagogisk plattform sedan 1999 som genom sina resurser etablerat en vedertagen modell för källkritisk granskning. Genom sitt arbete har Anette och Skolverket skapat verktyg som stöttat skolbibliotekarier, lärare och pedagoger i deras uppdrag att ge elever en gedigen digital kompetens och en metod för att förstå källkritik i en digital vardag.”

Källkritikens dag instiftades 2017 av Metros Viralgranskaren och uppmärksammas runt om i landet.

– De flesta tänker att de är källkritiska, men det är mest när vi är vaksamma och på tå som vi verkligen är det. När vi slappnar av går vi på mer än vi tror. Det källkritiska tänkandet måste vara med oss hela tiden när vi är på nätet, säger Åsa Larsson, en av grundarna av Viralgranskaren.

För mer information om Viralgranskaren: https://www.metro.se/artikel/om-viralgranskaren

För mer information om Källkritikens dag och schema:https://www.facebook.com/events/2351062941790770/

Mer info om Internetstiftelsen: https://internetstiftelsen.se/om-oss/det-har-ar-internetstiftelsen/

För frågor om priset, kontakta:
Åsa Larsson, Viralgranskaren
0707484846
asa.larsson@metro.se

Jannike Tillå, Internetstiftelsen
0720032991
jannike.tilla@internetstiftelsen.se

Om du är press och vill komma på Källkritikens dag, kontakta:
Carina Vedin, Metro Media House
0704229937
carina.vedin@metro.se

Metro Media House är i dag ett av Sveriges största och mest innovativa mediehus, med Sveriges överlägset största dagstidning, livsstilsplattformen MetroMode, jobbsökarsajten MetroJobb och Studentkortet, med över en halv miljon aktiva studenter.

Sveriges roligaste man till Metro – Magnus Betnér blir ny kolumnist

Ett av Sveriges mest eftertraktade namn, Magnus Betnér, blir ny kolumnist i Metro.

Magnus Betnér är en av Sveriges mest kända stand up-komiker. Han slog igenom i början av 2000-talet i ”Parlamentet” och har sedan dess gjort åtta shower som han turnerat landet runt med. Han har tilldelats priset ”Årets manliga komiker” två gånger och nu gör han premiär i Metro. Detta är hans första uppdrag som kolumnist.

– Jag har länge funderat på att skriva krönikor som en form för att få ur mig sådant som kanske inte riktigt passar på standup-scenen och ska man skriva så vill man ju helst bli läst också. Och det blir man i Metro så det känns skitkul, säger Magnus Betnér.

Magnus kommer skriva sina tankar, åsikter och spaningar i Metro varannan vecka och med det nå ca 800.000 läsare över landet bara genom papperstidningen.

– Äsch, jag är så löjligt glad att vi lyckats haffa Magnus! Han har ett smart sätt att prata som människor lyssnar till. Han försöker folkbilda och visar världen genom sina ögon på ett pedagogisk, roligt och ibland rått sätt. Då spelar det inte så stor roll om man håller med om vad han säger, man vill ändå höra honom säga det och förstå hur han kom fram till det. Det är en sån enorm styrka, säger Metros debattchef, Soraya Hashim, om värvningen.

Metro Media House är i dag ett av Sveriges största och mest innovativa mediehus, med Sveriges överlägset största dagstidning, livsstilsplattformen MetroMode, jobbsökarsajten MetroJobb och Studentkortet, med över en halv miljon aktiva studenter.

Metro Mode storsatsar – blir eget bolag

Metro Mode blir eget bolag då teamet bakom mode- och livsstilsplattformen nu kommer att jobba ännu närmare moderbolaget Custos Group.

– Vi ser en otroligt stor potential i Metro Mode och med den enorma räckvidden och trovärdigheten är det en viktig bricka i vår satsning på e-commerce inom skönhet, livsstil och hälsosegmentet” säger Christen Ager-Hanssen.

Custos Groups vision är att skapa ett ekosystem som utnyttjar marknadsföringskraften i Metro Modes olika kanaler, genom partnerskap och ägande i andra bolag. Ambitionen är att bli en ledande aktör för kundanskaffning inom e-handel.

Många spännande nyheter kommer att presenteras under året. Man kommer bland annat att göra en nysatsning på det populära modemagasinet med samma namn där första numret lanseras redan i april. Metro Mode har även fått mer utrymme i tidningen Metro och syns dagligen med egna uppslag.

Cassandra Brunstedt tidigare innehållschef för Metro Mode, tillträder som VD. Operativ chef blir Isabel Samolov och marknadsdirektör Eleanor Andersson.

– Jag har levt och andats Metro Mode under flera år nu och är mer än redo för att ta varumärket till en ny nivå – vilket vi får chansen att göra i och med bolagiseringen. Vi har så mycket spännande saker på gång och 2019 kommer att bli ett banbrytande år för vår fortsatta resa framåt, säger Cassandra Brunstedt. 

Metro utökar sitt klimatsamarbete – Röda Korset hoppar på World Recovery Week

I mars månad klimatsatsar Metro Media House med sin kampanj World Recovery Week – en satsning som Fortum tidigare gått in som partner till. Nu inleder Metro även ett samarbete med Röda Korset i syfte att lyfta Röda Korsets hållbarhetsarbete.

Emil Björnius är initiativtagare till World Recovery Week och jobbar med branded content på Metro.

– Det ska bli otroligt spännande att ha med Röda Korset i World Recovery Week, deras arbete på både nationellt och globalt plan går väl i linje med vår egen klimatsatsning. Tillsammans kommer vi att lyfta frågan om hållbar konsumtion, något som förstås ligger väldigt rätt i tiden.

– Samarbetet med Röda korset kommer att involvera hela Metro Media House. Vi ska tillsammans försöka inspirera och engagera läsarna till att tänka mer på hållbarhet och det känns verkligen spännande och roligt, säger Anneli Wikström, Head of Native på Metro Media House.

– Det är med stor glädje Röda Korset går in i samarbetet med Metro kring World Recovery Week. Vi möter klimatförändringarnas konsekvenser varje dag i vårt katastrofarbete i Sverige och världen. Vi har därför en ambitiös hållbarhetsagenda och nu en förhoppning om att vi ska lyckas samla in stora mängder kläder till våra 300 second hand-butiker under World Recovery Week”, säger Martin Ärnlöv, generalsekreterare för Röda Korset.

Metro Media House är i dag ett av Sveriges största och mest innovativa mediehus, med Sveriges överlägset största dagstidning, livsstilsplattformen MetroMode, jobbsökarsajten MetroJobb och Studentkortet, med över en halv miljon aktiva studenter.

Metro bjuder på stort gratisprogram för skolor och allmänheten på Källkritikens dag 13 mars

Trött på bluffar och påståenden som inte visade sig stämma? Historier som var för bra för att vara sanna, politisk propaganda, konstiga tävlingar eller viralsajter som inte går att lita på? Det finns små och väldigt stora konsekvenser av brist på källkritik. Lösningen? Bli bättre på att viralgranska!

Metro och Viralgranskaren bjuder in hela Sverige att fira Källkritikens dag 13 mars. Förutom att det är en nationell dag som alla kan uppmärksamma så har Viralgranskaren även ett program med gratis föreläsningar och panelsamtal.

Facebook kommer att finnas på plats och svara på frågor om hur man jobbar i Sverige. Frankrikes ambassadör David Cvach och den brittiska journalisten Maddy Savage är några av gästerna i ett panelsamtal om fördomar, romantiserade bilder och falska påståenden som sprids om Sverige utomlands. Jack Werner, en av grundarna till Viralgranskaren, har turnerat runt i Sverige med bejublade föreläsningar om spökhistorier och källkritik, och nu kommer han med den till Källkritikens dag i Stockholm. Metros viralgranskare, Åsa Larsson och Johan Wikén, berättar om sitt arbete och vad de upptäckt när de dagligen granskat den svenska fejkarenan. För tredje året i rad delar Viralgranskaren och Internetstiftelsen ut sitt gemensamma pris Det gyllene förstoringsglaset för enastående insatser för källkritiken på nätet.

Evenemanget startar kl 16 för skolor och kl 17.30 för allmänheten och hålls på ABF-huset i Stockholm. Anmälan på den här länken: https://kllkritikens-dag.confetti.events/

Metro Media House är i dag ett av Sveriges största och mest innovativa mediehus, med Sveriges överlägset största dagstidning, livsstilsplattformen MetroMode, jobbsökarsajten MetroJobb och Studentkortet, med över en halv miljon aktiva studenter.

Christen Ager-Hanssen ny VD för Metro Media House

Under 2019 kommer Metro Media House och moderbolaget Custos Group att knytas närmare varandra. För att stötta denna utveckling kliver styrelseordföranden Christen Ager-Hanssen in som ny VD för Metro Media House.

– Under 2018 har vi utvecklat nya affärsmodeller för Metro Media House som nu ska implementeras och kommer att göra bolaget lönsamt igen. Det är en modell som maximalt utnyttjar kraften i Metros varumärke med dess höga trovärdighet och enorma räckvidd, säger Christen Ager-Hanssen.

Custos Groups vision är att skapa ett ekosystem som utnyttjar marknadsföringskraften i Metro Media Houses olika kanaler, genom partnerskap och ägande i andra bolag. Ambitionen är att bli en ledande aktör för kundanskaffning inom e-handel.

Metros tidigare VD, Jonas Lundh, får en ny roll som Chief Operating Officer för Custos Group, och kommer att arbeta för samverkan mellan bolagen i koncernen.

– Nu är grundarbetet klart och vi ska ta koncernen till nästa nivå. Jag ser med stor optimism fram emot Metros fortsatta resa, säger Jonas Lundh. 

Metro Media House är i dag ett av Sveriges största och mest innovativa mediehus, med Sveriges överlägset största dagstidning, livsstilsplattformen MetroMode, jobbsökarsajten MetroJobb och Studentkortet, med över en halv miljon aktiva studenter.